جستجونظرسنجی


نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 0
نظرات : 3

آمار کاربران

گزارش تصویری

تصاویر برتر

جدیدترین تصاویر

تصاویر تصادفی


مجلس عروسی حضرت زینب (س)-بخش دوم

امام حسين:    

 حسن جان دست بردار از سر من

مرا گشته است هجر مادر من

نمى ‏آيم به خانه ‏اى جگر ريش

كه تا ملحق شوم با مادر خويش

تو دانى مادرم كامى نديده

به ناكامى ز دنيا پر كشيده

ز بعد مادرم خواهر حقيرم

خدا مرگم دهد تا من بميرم

مجاور مى ‏شوم بر قبر مادر

الهى جان من بستان ز پيكر

امام حسن:    

پدر جان رحم كن بر حال زارم

ز هجران حسين طاقت ندارم

به من رحمى پدر جان بهر داور

از آن ترسم كه گردم بى ‏برادر

حضرت امير:    

خدايا چون كنم اين شورشين را

چسان تسكين دهم قلب حسين را

حسين جان رحم بر باب زارت

به قربان دو چشم اشكبارت

مرا بس باشد اين داغ فراوان

مكن بابا تو گيسو را پريشان

هنوزت زود باشد اى دل افكار

نواخان كشته چون بلبل زار

به دشت كو بلواى زار مضطر

بنالى هر زمان از داغ اكبر

نمائى گريه بهر قاسم زار

كه گردد پاره از شمشير اشرار

ز بهر زينب محزون دل خون

شود خون دلت از ديده بيرون

زينب:    

مفرما اين بخش اى باب زارم

به قربانت ديگر طاقت ندارم

شوم من پيش مرگ نور عينم

نبينم اى پدر مرگ حسينم

دلم بگداختن از اين خبرها

كبابم ساختن اى جان بابا

نصيب من مكن اى حّى داور

ببينم من ديگر داغ برادر

حضرت امير:    

بس است ناله ايا زينب كشيده لقب

كه از براى تو جانم رسيده بلب

تو سوختى جگر مرا پدر براى خدا

برو بخانه كه آيد به نزدم عبدالوهاب

عبدالله:    

 از من سلام بر گل روى تو اى عمو

به پايبوس آمده عرضم شنو عمو

رو كرده‏ ام به درگه تو با دو صد شتاب

در سلك چاكران بنمائى مرا حساب

دارم اميد مرحمت اى عّم تاجدار

جارو كشم به خاك درت اى بزگوار

حضرت امير:    

 از من عليك بر تو ايا نور ديده‏ گان

عبدالله‏ اى انيس من زار ناتوان

اى مايه سرور دل داغ پرورم

هستى تو يادگار به من از برادرم

كه مطلع ‏تر است شما نزد من بيان

كه چه بود به نزد من اين مطلب يتيمان

عبدالله:    

 مطلبى نيست مرا اى به فداى كرمت

سر من باد عمو جان به نثار قدمت

چون كه در كودكى عمو پدرم رفت ز جهان

دست رحمت تو كشيدى به سرم از احسان

تا مرا جان به بدن هست رمق در پيكر

جان‏ نثارى بنمايم برايت اى سرور

حضرت امير:    

 تو عزيز منى اى تو گل گلذار حيا

بلبل خوش سخنى در چمنم عبدالله

پرده از راز تو بردار ايا نور دو عين

مطلب چيست عيان است برم جان حسين

از كلام تو عمو سينه من بخراشد

مطلب خواستن زينب مضطر باشد

عبدالله:    

 توئى داناى اسرار نهانى

همه اسرار پنهانى تو دانى

عمو گردم بقربان جهالت

ز رويت شرمسارم از خجالت

چه گويم در جواب اى شاه ابرار

كه هستى با خبر از سّر اين كار

حضرت امير:    

چه اندازه صداق زينب زار

نما در نزد من اين دم تو اظهار

كه تا عقدش ببندم از برايت

به قربان تو مهر وفايت

عبدالله:    

 هر آنچه امر فرمائى عمو جان

ترا فرمان برم از راه احسان

خودت هستى عمو از حالم آگاه

به دستم نيست هيچ از مال دنيا

صداقش را دهم از جوهر جان

چه سازم كار من گشته پريشان

حضرت امير:    

برادرزاده با جان برابر

صداق دختر است از مهر مادر

هر آنچه داده مهرش حى سبحان

تو هم بايد دهى اى راحت جان

عبدالله:    

 كجا ذرّه كجا خورشيد تابان

تفاوت از زمين تا عرش كيوان

شما را پنجه مشكل‏ گشا بود

شما را همچو خالق نابود

تو باشى پادشاه هر دو عالم

توئى چون مصلى من چون بلالم

حضرت امير:    

 بگويم بهر تو اى نور ديده

صداق زينب محنت كشيده

ترا ساز و عطا خلاق داور

دو فرزند مثل عون جعفر

در آن وقتى كه شد نور دو عينم

به سوى كربلا عازم حسينم

تو بايد هر دو را با زينب زار

به همراهش فرستى اى دل افكار

بهر جا بر حسينم تنگ شد كار

نمايند هر دوشان جان را بايثار

در اين كار اى عمو مى‏ سوز و مى ‏ساز

برو اينك بكار عيش پرداز

عبدالله:    

هر آنچه امر فرمائى عمو جان

ترا فرمان برم از راه احسان

خودت هستى عمو از حالم آگاه

بدستم نيست هيچ از مال دنيا

صداقش را دهم از جوهر جان

چه سازم كار من گشته پريشان

حضرت امير:    

خطاب من به تو اى نور ديده عبدالله

مباد آنكه نمائى خلق را آگاه

همه مهاجر انصار را تو كنى خبر

كه نيست چيز به دست تو اى نيكومنظر

دلم شكسته در كار خويش حيرانم

ز داغ فاطمه افسرده پريشانم

ز دست من شده چون نهان گوهر به خاك

خدا گواه است كه سيرم ز عمر خود به جهان

خطاب من به تو باد اى كنيز نيك شعار

برو تو زينب غمديده زار اخطار

بگو كه باب كبارت ترا نموده كلب

بيار خود ببرم اعمه ستوده نصب

كنيز:    

تصدق سرت اى بى ‏بى حميده شعار

طلب نموده ترا باب تو به حال فكار

بيا به نزد پدر اين دم از طريق ادب

ندانم آنكه ترا بهر چه نموده طلب

زينب:    

 سلام من به تو اى پادشاه روز جزا

هزار جان من بى‏نوا فداى شما

بيان نما كو بدانم ايا رفيع جلال

مرا براى چه احضار كردئى الحال

حضرت امير:    

عليك من به تو اى زينب كشيد تعب

فداى عارض ماه تو كردم اى زينب

بدان كه مطلبم اين است اى نكوسيما

كه خواهم عقد به بندم ترا به عبدالله

چه در جواب بگوئى به باب افكارت

فداى داغ دل و ديده‏ هاى گريانت

زينب:    

مرا چه حد بود اى شافع صف محشر

كه در جواب بگويم ترا ز خير و ز شر

ولى تو در دلم و انس اى پدر به خدا

كه نيست تاب توانم پدر اصلاً

پدر ز فراقت مادر دلم پر از خون است

به بين به چشم تر من چه رود جيحون است

كه كاش مى‏ شدى اسباب عيش من به عزا

كه سير گشته ‏ام از زندگى به حق خدا

حضرت امير:    

مياور نام زهرا نزد بابت

به قربان تو قلب كبابت

تو حق دارى بدان اى نور ديده

پدر جان جان من بر لب رسيده

نباشد چاره ديگر سينه مخراش

برو در فكر كار خويشتن باش

دو گيسو را بشو از مشك عنبر

لباس نو ز جانا (كن) تو در بر

كنيزان دور زينب جمع گرديد

چه پروانه به دور شمع گرديد

كنيد آرايش آن سرو دلجو

دمى بيرون كنيد از دل غم او


 ادامه....

بازديد : 11840 بار

کلمات کليدي : نسخه تعزیهتعزیه خانه در تلگرام

تعزیه خانه کرمان در تلگرام

آرشیو اخبار

جمعه، 7 مرداد ماه
· ت
· ن
· پخش فرازهایی از تعزیه از سیمای مرکز کرمان
· کاروان نمادین ورود اهل بیت به کربلا
جمعه، 24 تير ماه
· چهارمین همایش شبیه خوان های کرمان
· پنجمین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
جمعه، 27 خرداد ماه
·
چهارشنبه، 25 خرداد ماه
·
سه شنبه، 3 خرداد ماه
· سومین دوره پنجشنبه های تعزیه خوانی
شنبه، 31 ارديبهشت ماه
· گروه تعزیه منتخب کرمان
يكشنبه، 25 ارديبهشت ماه
· ثبت نام و تمدید عضویت انجمن تعزیه ایرانیان
جمعه، 23 ارديبهشت ماه
· نهمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان
سه شنبه، 30 فروردين ماه
· اجرای 5 مجلس تعزیه در بروات بم
· اجرای دو مجلس تعزیه در روستای هوتک کرمان
شنبه، 27 فروردين ماه
· اجرای سه مجلس تعزیه در کاظم آباد کرمان
پنجشنبه، 18 فروردين ماه
· چهاردهمین سوگواره تعزیه جوپار
شنبه، 14 اسفند ماه
· هشتمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان
چهارشنبه، 19 آبان ماه
· سیزدهمین سوگواره تعزیه شهر جوپار
دوشنبه، 19 مهر ماه
·
شنبه، 6 شهريور ماه
· برنامه اجرایی سوگواره بیست و سوم
·
سه شنبه، 19 مرداد ماه
·
·
پنجشنبه، 14 مرداد ماه
· برنامه اجرایی چهارمین سوگواره تعزیه کرمان
دوشنبه، 4 مرداد ماه
· بیست و سومین سوگواره تعزیه استان کرمان
· برنامه اجرایی دومین سوگواره کهنوج معزآباد
شنبه، 2 مرداد ماه
· آغازبه کار دهمین سوگواره تعزیه چترود
جمعه، 28 خرداد ماه
· دومین سوگواره تعزیه کهنوج معزآباد
پنجشنبه، 27 خرداد ماه
· برنامه اجرایی پنجشنبه های تعزیه خوانی
دوشنبه، 24 خرداد ماه
· چهارمین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
شنبه، 8 خرداد ماه
· سوگواره تعزیه محی آباد 15 ساله شد.
جمعه، 7 خرداد ماه
· پنجشنبه های تعزیه خوانی در کرمان
دوشنبه، 3 خرداد ماه
· مجمع عمومی انجمن تعزیه
دوشنبه، 20 ارديبهشت ماه
· درگذشت دو مرکب دار تعزیه کرمان
چهارشنبه، 20 اسفند ماه
· دولت و ملت هر دو به تعزیه آسیب زده‌اند
شنبه، 4 بهمن ماه
·
شنبه، 24 آبان ماه
· مخالف خوان سیرجانی درگذشت.
چهارشنبه، 16 مهر ماه
· اجرای تعزیه نمایش شیدایی در کرمان
سه شنبه، 18 شهريور ماه
·
سه شنبه، 11 شهريور ماه
· محرم 1442
جمعه، 7 شهريور ماه
· 7 مجلس تعزیه در تعزیه خانه کرمان اجرا می شود.
· زور «کرونا» به «تعزیه» نرسید!
چهارشنبه، 22 مرداد ماه
·
·
يكشنبه، 1 تير ماه
· سومین همایش تعزیه خوانان کرمان
جمعه، 5 ارديبهشت ماه
· چهارمین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
چهارشنبه، 28 اسفند ماه
·
يكشنبه، 11 اسفند ماه
· هفتمین مجمع عمومی انجمن تعزیه برگزار می شود
سه شنبه، 6 اسفند ماه
· مدیرعامل انجمن تعزیه ایرانیان معرفی شد
پنجشنبه، 10 بهمن ماه
· سومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان

مطالب قدیمی تر

عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
گذرواژه:
تايپ مجدد:
 

سفارش تبليغات

ورود:
رمز عبور:
 

پیام اهل خانه

ارشيو پيغام کوتاه   

 

مقالات

· آسیب شناسی تعزیه
· یادداشتی بر موسیقی تعزیه/سدعظیم موسوی
· تعزيه و شبيه خواني
· سوگ سیاوش/یدالله آقاعباسی
· هاشم فیاض...
· تعزیه، ‌نمایش‌ كامل ‌‌ایرانی/دكتر اردشیر صالح‌پور
· تعزیه و تاریخچه آن نزد خاورشناسان/ داوود حاتمی
· در آمدي بر تعزيه و تعزيه خواني/اسماعیل مجللی
· تعزيه و شبيه خوانى /جواد محدثى
· نوشتاری در باب تعزیه /دکتر عبدالحسین زرّین کوب
· تعزیه هنری نمایشی، بیانگر واقعه جانگداز کربلا
· تاريخ معماري حرم امام حسين (ع) /اسماعیل مجللی
· تعزيه/کیوان پهلوان
· نگاهي به عاشورا پژوهي در غرب/عبدالحسين حاجى ابوالحسنى و محمد نورى
· تعزیه و تئاتر/اسماعیل مجللی
· تعزيه خوان ها ، راويان موسيقي آوازي/محمدجواد بشارتی
· نگاهي به تعزيه و آسيب شناسي آن در ايران امروز /کیوان پهلوان
· تعزیه و سینما/اسماعیل مجللی
· پیدایش موسیقی در تعزیه
· اصطلاحات رایج در تعزیه
· متادرام در تعزیه/فرید میرشکار
· تعزیتی بر مجالس شبیه خوانی/هومن نجفیان
· تاثیر امام رضا بر فرهنگ و هنر ایرانی /اسماعیل مجللی
· کند و کاوی در هنر شبیه خوانی/علی اکبر خلعتبری/هوشنگ سامانی
· مقایسه بخش هایی از نسخه های تعزیه حر در اراک و یالرود نور/علی اکبر خلعتبری
· بازی در بازی
· نگاهي به مصرع خواني )پرسش و پاسخ( در هنر شبيه خواني
· مردم شناسی مراسم شبیه خوانی ( تعزیه )/مسعود گنجعلیخان حاکمی
· تعزیه کرمان
· هنر عشق /وحید کیارسی
· تعزیه؛ جلوه‌ی ناب هنر آئینی/وحید کیاسری
· جستاری بر میراث نیاکا‌ن‌مان /سیاوش قائدی
· تضاد و تقابل در لباس تعزیه
· در آمدی بر تعزیه و تعزیه خوانی

کاربران برتر

MemberPoints
1: asad153624
2: Fatemeh83823
3: Taher20656
4: ahmadi11457
5: salari9106
6: erfan782
7: iranmenesh746
8: jopar701
9: farahbakhsh650
10: habib650
Learn more
Top 50 Users

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما