آرشیو مطالب

تعزیه خانه کرمان: تمامی مطالب

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
· انجمن: 03406-4-1399ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: سومین همایش تعزیه خوانان کرمان015301-4-1399ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: چهارمین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان035525-2-1399ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 0177028-12-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: هفتمین مجمع عمومی انجمن تعزیه برگزار می شود0465011-12-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: مدیرعامل انجمن تعزیه ایرانیان معرفی شد052106-12-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: سومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان17764.510-11-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: سوگواره سوم به کار خود پایان داد.1128648-11-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای مجلس شهادت حضرت زهرا (س) در کرمان067104-11-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: برنامه اجرایی سومین سوگواره تعزیه کرمان0828122-10-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: طرحی نو در سوگواره تعزیه شهرستان کرمان0710020-10-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: ششمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان0793018-10-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: سومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان113193.6619-9-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 0485021-7-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای سه مجلس تعزیه در کرمان0865020-7-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· حوادث: پیشکسوت تعزیه کرمان درگذشت15271417-7-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 158304-7-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: عاشورای 1441 در تعزیه خانه کرمان(سری دوم)119644.851-7-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: شام غریبان 1441 در تعزیه خانه کرمان13239423-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: نخستین سوگواره تعزیه الله آباد کرمان23072320-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: عاشورای 1441 در تعزیه خانه کرمان(سری اول)239394.3320-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 21646317-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 11754014-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 11080012-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 22508012-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 2243909-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: برنامه اجرایی تعزیه خانه کرمان در محرم 1441139364.59-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در پارک بهشت کرمان1288359-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: چهار مجلس تعزیه در شهر راین2180107-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: کاروان نمادین در الله آباد1199007-6-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه طفلان مسلم در کرمان22162017-5-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: راه اندازی تکیه دولت در محرم و صفر22000013-5-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: تعزیه فقط برای عزاداری نیست25493013-5-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: چهاردهمین سوگواره تعزیه محی آباد11800410-5-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در امام زاده محمد کرمان0147009-5-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: نهمین سوگواره تعزیه چترود کرمان2202001-5-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: مسابقه تعزیه خوانی کرمان22594518-4-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: پنجمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان0136541-4-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اهداء کتاب شبیه نامه به مقام معظم رهبری01465520-3-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای مجلس تعزیه شهادت امام علی (ع)4358905-3-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: سومین سوگواره تعزیه «ماه در محاق»23229011-2-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در اسماعیل آباد جوپار28695511-2-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: 27903011-2-1398ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: 12268017-12-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: چهارمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان148647525-11-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: پایان کار دومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان24509520-11-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای سه مجلس تعزیه در کرمان27908516-11-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: 24455011-11-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: برنامه اجرائی دومین سوگواره تعزیه کرمان25309411-11-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: پایان کار بیست و دومین سوگواره تعزیه استان248064.3310-11-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: افتتاح شعبه انجمن تعزیه ایرانیان در کرمان65833510-11-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: برنامه اجرایی سوگواره بیست و دوم4891904-11-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: 10 مجلس تعزیه در سوگواره کرمان اجرا می شود178834.3328-10-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: 26454026-10-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: معرفی دبیر سوگواره تعزیه استان کرمان413580225-10-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: نوزدهمین دوره جشنواره آیینی سنتی38169424-10-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: دومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان49794021-10-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: دو مجلس تعزیه در شهر جوپار اجرا می شود.750994011-9-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· دیدگاه: تعزیه شکل اولیه خود را ندارد!2326364.56-8-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: گروه محی آباد و 3 مجلس در ایام اربعین54034106-8-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: سوگواره تعزیه استان کرمان به تعویق افتاد.72218901-8-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای سه مجلس تعزیه در شهر محی آباد528372317-7-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: بیست و دومین سوگواره تعزیه استان کرمان637297410-7-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: اجرای تعزیه در حرم مطهر امامزاده حسین63931504-7-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: مراسم شام غریبان 1440321718530-6-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: اجرای مجلس شهادت امام در عاشورای 1440631973330-6-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: 320967023-6-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: برنامه اجرایی گروه کهنوج معزآباد در محرم 1440535208019-6-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: ده مجلس تعزیه در دهه اول محرم5236111.519-6-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: برنامه اجرایی گروه تعزیه محی آباد در محرم 1440732226518-6-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: سوگواره تعزیه کهنو و معزآباد532184013-6-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: 12476004-6-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· معرفی کتاب: «شبیه‌نامه» مرجعی کامل درباره تعزیه21892754-6-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: شب های شبیه خوانی در معزآباد10407673.6630-5-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: برنامه اجرائی هشتمین سوگواره تعزیه چترود1335001524-5-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: سیزدهمین سوگواره تعزیه محی آباد829587024-5-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: سومین جلسه مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان832506516-5-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: برنامه اجرائی سیزدهمین سوگواره محی آباد650277014-5-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: برگزاری چهار سوگواره در استقبال از ماه محرم841775411-5-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· معرفی کتاب: «شبیه نامه» روی پیشخوان کتاب فروشی ها3055117014-4-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: نخستین سوگواره تعزیه فرح آباد1261750019-3-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: برنامه اجرایی سوگواره تعزیه ماه در محاق937256010-3-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: لوگوی انجمن تعزیه کرمان طراحی شد.135849001-3-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: دومین سوگواره تعزیه «ماه در محاق»526286026-2-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: این رشته سر دراز دارد13446242.626-2-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: هفتمین جشنواره سراسری آیین های نمایشی رضوی1037471025-2-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· معرفی کتاب: کتاب فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی منتشر شد73821405-2-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: مهلت تشکیل پرونده برای گروه های تعزیه845461330-1-1397ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: فضایی سرشار از همدلی در تعزیه کرمان1347007218-12-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تعزیه نامه: تعزیه نامه شهادت حضت قاسم (ع)1049673015-12-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: اساسنامه انجمن تعزیه کرمان1657249014-12-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: دومین جلسه مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان16461832.6612-12-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: سوگواره تعزیه کرمان10429023.51-12-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گزارش: اختتامیه ی سوگواره ی تعزیه کرمان74253701-12-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: اول اسفند پایان سوگواره939490030-11-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: وداع با پیکر شهید گمنام در سوگواره تعزیه937464227-11-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: 537917023-11-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در روستای دهنو946254018-11-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: کارگاه آموزش تعزیه1648819018-11-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: دیدار اعضای انجمن تعزیه با مدیر کل تبلیغات02543018-11-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: سوگواره تعزیه کرمان احیا شد843086117-11-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: دیدار اعضای انجمن تعزیه با مدیر کل اوقاف1034360016-11-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· حوادث: استاد یوسف شاه حسینی درگذشت74538107-11-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: دیدار اعضای انجمن تعزیه با مدیرکل ارشاد4141509526-10-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· معرفی کتاب: روز شمار شبیه خوانی به روایت هاشم فیاض1451717021-10-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: دغدغه‌ها برای هنری که ثبت جهانی شده است645265020-10-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· 1162667024-9-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: 22 اجرا در فصل اجرای تعزیه2849536018-9-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: احیاء سوگواره تعزیه کرمان2545889511-9-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· معرفی کتاب: فرهنگ تعزیه در جهان ایرانی2153107025-8-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: اجرای مجلس عاشورا در عاشورای 14393765578114-7-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: سامانه پیام کوتاه تعزیه خانه کرمان2746296022-6-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· معرفی کتاب: آشنایی با مبانی شبیه‌خوانی1838267022-6-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: دوازدهمین سوگواره تعزیه محی آباد234035351-6-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: مراسم تعزیه خوانی در شهرستان زرند2745921029-5-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: «مهمانی امام حسین (ع)» در جشنواره نمایش3034019028-4-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: هفتمین سوگواره تعزیه چترود برگزار می شود.3345157524-4-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: رییس و نایب رییس انجمن تعزیه کرمان شناخته شد2747719327-3-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: نتایج انتخابات هیئت مدیره انجمن تعزیه کرمان2039460125-3-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: 25 خردادماه انتخابات انجمن تعزیه کرمان2332302022-3-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: اسامی 9 نامزد انتخابات انجمن تعزیه کرمان2550570018-3-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: 18 خردادماه آخرین فرصت برای کاندیداتوری انجم303325209-3-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: اساسنامه انجمن تعزیه کرمان تصویب شد.3031474026-2-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: کرمان در یادواره شادروان استاد هاشم فیاض2748506025-2-1396ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· دیدگاه: سال به سال دریع از پارسال6538175530-12-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: برگزاری همایش تعزیه در زنجان32498853.510-12-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: نخستین جلسه اعضاء هیئت موسس انجمن تعزیه323392527-12-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای مجلس تعزیه شهادت حضرت زهرا در محی آباد244464507-12-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: احداث نخستین فرهنگسرای تعزیه ایران در شیراز232752405-12-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تعزیه نامه: عروسی حضرت زینب(س)0396304-12-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: انتخابات هیئت موسس انجمن تعزیه کرمان42296761.523-11-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تعزیه نامه: تولد حضرت زینب(س)1950169023-11-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تعزیه نامه: متوکل عباسی3253702010-11-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: تعزیه ، چشم انتظار تشکل صنفی6226975021-9-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: بازار شام در کهنوج1528737029-8-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای سه مجلس تعزیه در فرح آباد کرمان2027338025-8-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تعزیه نامه: تعزیه نامه ای برای نوجوانان21478781.510-8-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: بازار شام در موزه ریاست جمهوری رفسنجان1134364029-7-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 12 مجلس تعزیه در پارک مطهری کرمان11250581.524-7-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: گزارش تصویری اجرای مجلس عاشورا1429201323-7-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: چهار مجلس تعزیه در شهداد کرمان933141023-7-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: استقبال کم نظیر از اجرای مجلس عاشورا933566123-7-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: یازدهمین برگ کتاب سوگواره تعزیه محی آباد1444345020-6-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: محرم 1438 و هشت مجلس پارک بهشت1026749118-6-1395ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای هفت مجلس تعزیه در چترود کرمان1136703515-8-1394ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: مجلس عاشورا در عاشورای 14371234804315-8-1394ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: یازده مجلس تعزیه در پارک مطهری کرمان3541266525-7-1394ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای هشت مجلس تعزیه در پارک بهشت کرمان1735323324-7-1394ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· انجمن: وجود یک تشکل پویا نیاز اصلی تعزیه کرمان421651951.3319-7-1394ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در شهرستانهای زرند و بم2332756316-4-1394ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای 2 مجلس تعزیه در پارک بهشت1032764116-4-1394ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای مراسم شبیه خوانی در کرمان1133692011-3-1394ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای شبیه‌خوانی به مناسبت روز زن1136115019-1-1394ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: آغاز دومین دوره پنجشنبه‌های تعزیه کرمان1239731015-12-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: پایان مراسم هفتگی تعزیه‌خوانی1445364015-12-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: گروه تعزیه فاطمیه در ایام فاطمیه1249277015-12-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: نگاهی گذرا بر اجرای تعزیه در کرمان-بخش سوم825512110-10-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: نگاهی گذرا بر اجرای تعزیه در کرمان-بخش دوم193780008-10-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در سالروز نهم دی در کرمان93237108-10-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: مجلس امام رضا(ع) در سالگرد شهادت آن بزرگوار831080030-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در شهرستان راین1033902330-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای سه مجلس تعزیه در خیابان سرباز کرمان633171026-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· افتخارات: رکیب ابن ابرهه در سوگواره تعزیه زرقان638183022-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: کرمانی ها در استان یزد تعزیه اجرا می کنند2053867021-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: نگاهی گذرا بر اجرای تعزیه در کرمان-بخش نخست533429020-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در آستانه اربعین حسینی625219118-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای مجلس تعزیه علی‌اکبر در کرمان733138016-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: همایش تجلیل از پیشکسوتان تعزیه رفسنجان1736682012-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: پیشکسوتان تعزیه رفسنجان تجلیل شدند1231625012-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان رفسنجان103299057-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تعزیه نامه: وفات حضرت زینب (س)326426957-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· حوادث: خداحافظی چهارمین تعزیه خوان کرمانی83661555-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: سه مجلس تعزیه در منطقه سلسبیل کرمان153422005-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تعزیه نامه: مجلس شهادت امام زين العابدين (ع)192513253-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: اختتامیه بیست و یکمین سوگواره تعزیه کرمان262867013-9-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· حوادث: مرگ تعزیه‌خوان زرندی در لباس تعزیه1627596522-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: غارت خیام در تعزیه خانه کرمان621632022-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: افتتاحیه بیست ویکمین سوگواره تعزیه کرمان2336690522-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: سوگواره تعزیه سیرجان518960022-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای پنج مجلس تعزیه در فرح آباد1226917019-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای پنج مجلس تعزیه در کرمان325930018-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: برنامه اجرایی تعزیه‌خوانان گلباف کرمان43407305-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در پارک بهشت کرمان51942535-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: برنامه اجرایی تعزیه خوانی در پارک‌مطهری72920954-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: حسینیه امیرالمومنین میزبان 10 مجلس تعزیه81966304-8-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: پنج مجلس تعزیه در استقبال از ماه‌محرم713137027-7-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای 3 مجلس توسط گروه تعزیه گلباف717442027-7-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· فراخوان: فراخوان بیست و یکمین سوگواره تعزیه کرمان415909027-7-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: نهمین سوگواره تعزیه محی‌آباد21516755-7-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: چهارمین سوگواره تعزیه شهر چترود215848225-5-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای 6 مجلس تعزیه در روستای هوتک426282521-5-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در کهنوج (معزآباد)422325525-4-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: سُرور محبان با اجرای مجلس آزمون سیاووش314195021-3-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: هنرنمایی شبیه‌خوانان کرمانی بمناسبت نیمه231539021-3-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: پنج مجلس تعزیه در بوستان مادر کرمان215824015-3-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای سه مجلس تعزیه در مسجد امام کرمان324920012-3-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه " شاهچراغ " در شهر جوپار21256803-3-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· دیدگاه: ضرورت توجه به اقتصاد تعزیه327743023-2-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: همایش شبیه خوانان استان کرمان14116021-2-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: جشنواره نمایش های آیینی کرمان918566010-2-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: نخستین جشنواره نمایش‌های آئینی در کرمان پ32355903-2-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: استقبال بی نظیر از جشنواره نمایشهای آیینی122882403-2-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 18 کودک تعزیه‌خوان کرمانی تجلیل شدند11570103-2-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: مستند شبیه‌خوانی ده‌زیار رونمایی شد31483903-2-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· دیدگاه: ضرورت احداث مکان تخصصی تعزیه در ده زیار25524030-1-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: تعزیه می تواند آرامش را در مخاطب ایجاد کند15612029-1-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: 31 فروردین اختتامیه جشنواره نمایش های آیینی1123008029-1-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در سالگرد شهادت حضرت زهرا(س)922967013-1-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 17 مجلس تعزیه در ایام فاطمیه اجرا می شود91312708-1-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: زنده یاد کهنوجی به آرزوی خود رسید12732604-1-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· حوادث: تعزیه خوان کرمانی در حال اجرای تعزیه درگذشت194401604-1-1393ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: بهره برداری از سالن تعزیه خوانی در سال 9347172123-12-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: مستند شبيه‌خواني ده زيار توليد شد1402215-12-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای مجالس غریب در کرمان470252.530-11-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: شهرستان کوهبنان صاحب تعزیه‌خانه می‌شود579622.511-10-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: سوگواره تعزیه کوهبنان آغاز بکار کرد51183019-10-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در کاشان و آران و بیدگل4768602-10-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: کرمانی ها در زرقان تعزیه می خوانند21459021-10-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجراي تعزيه‌ در روستای کشیت2963601-10-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گزارش: عجب شوری من امشب در سر بازار میبینم720560020-9-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· معرفی کتاب: رهگذر عشق1222713020-9-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· معرفی کتاب: نمایش های ایرانی _ جلد 2519891020-9-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجراي تعزيه‌ گروه حضرت ابوالفضل (ع) گلباف39299020-9-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: تعزيه شهادت عباس (ع) در گلزار شهداي كرمان915193112-9-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: بازار شام در شهرك جماران1526405-9-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای سه مجلس تعزیه در شهر كرمان5907654-9-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: شمر عاقبت نوحه‌خوان بین‌الحرمین شد92513254-9-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: بازار شام در مسجد قائم ماهان7700203-9-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 5 مجلس تعزيه در تكيه علي‌اكبر (ع)116234528-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجراي تعزيه در سرچشمه و ريحان شهر121314328-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: چهار مجلس تعزيه در مسجد امام محمدباقر(ع)114159026-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· تصویر: گزارش تصویری عاشورا در تعزیه خانه کرمان3758699524-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای 83 تعزیه طی 10 روز در كرمان519899024-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: هفتمین سوگواره بوم سرخ افتتاح شد125225023-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: رونمایی از تابلوی عاشورایی «تشنه‌لب سی130731021-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· دیدگاه: متولی هنر تعزیه، مردم هستند240931021-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· دیدگاه: نمایشی برآمده از باورها و اعتقادات ایرانیان333304021-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گزارش: نقش آفرینی عشق روی بوم سرخ230578018-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· معرفی کتاب: تأثیرپذیری تعزیه از ادبیات فارسی735325018-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: ایجاد شور حسینی با اجرای مجالس تعزیه216836016-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: برنامه های گروه تعزیه محی آباد کرمان613034015-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای تعزیه در شهر چترود کرمان222323015-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: هفتمین سوگواره عاشورایی بوم سرخ210092415-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 9 مجلس تعزیه در شهر زنگی آباد215669015-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: گروه تعزیه اباالفضل گلباف در دهه اول محرم29622015-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اجرای 3 مجلس تعزیه توسط یک گروه نوجوان125920015-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 12 مجلس تعزیه در پارک مطهری کرمان322662514-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· گفتگو: زره کوچک تعزیه بافته شد.1419732014-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: 11 مجلس تعزیه در هوتک2423065013-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست
· رویدادها: اعلام برنامه اجرای تعزیه در پارک بهشت کرمان121396013-8-1392ویرایش قابل چاپ ارسال مطلب به یک دوست[ صفحه بعد ]


لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :


  
[ برگشت به صفحه اول آرشیو ]

تعزیه خانه در تلگرام

تعزیه خانه کرمان در تلگرام

آرشیو اخبار

سه شنبه، 6 اسفند ماه
· مدیرعامل انجمن تعزیه ایرانیان معرفی شد
پنجشنبه، 10 بهمن ماه
· سومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
سه شنبه، 8 بهمن ماه
· سوگواره سوم به کار خود پایان داد.
جمعه، 4 بهمن ماه
· اجرای مجلس شهادت حضرت زهرا (س) در کرمان
يكشنبه، 22 دي ماه
· برنامه اجرایی سومین سوگواره تعزیه کرمان
جمعه، 20 دي ماه
· طرحی نو در سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
چهارشنبه، 18 دي ماه
· ششمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان
سه شنبه، 19 آذر ماه
· سومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
يكشنبه، 21 مهر ماه
·
شنبه، 20 مهر ماه
· اجرای سه مجلس تعزیه در کرمان
چهارشنبه، 17 مهر ماه
· پیشکسوت تعزیه کرمان درگذشت
پنجشنبه، 4 مهر ماه
·
دوشنبه، 1 مهر ماه
· عاشورای 1441 در تعزیه خانه کرمان(سری دوم)
شنبه، 23 شهريور ماه
· شام غریبان 1441 در تعزیه خانه کرمان
چهارشنبه، 20 شهريور ماه
· نخستین سوگواره تعزیه الله آباد کرمان
· عاشورای 1441 در تعزیه خانه کرمان(سری اول)
يكشنبه، 17 شهريور ماه
·
پنجشنبه، 14 شهريور ماه
·
سه شنبه، 12 شهريور ماه
·
·
شنبه، 9 شهريور ماه
·
· برنامه اجرایی تعزیه خانه کرمان در محرم 1441
· اجرای تعزیه در پارک بهشت کرمان
پنجشنبه، 7 شهريور ماه
· چهار مجلس تعزیه در شهر راین
· کاروان نمادین در الله آباد
پنجشنبه، 17 مرداد ماه
· اجرای تعزیه طفلان مسلم در کرمان
يكشنبه، 13 مرداد ماه
· راه اندازی تکیه دولت در محرم و صفر
· تعزیه فقط برای عزاداری نیست
پنجشنبه، 10 مرداد ماه
· چهاردهمین سوگواره تعزیه محی آباد
چهارشنبه، 9 مرداد ماه
· اجرای تعزیه در امام زاده محمد کرمان
سه شنبه، 1 مرداد ماه
· نهمین سوگواره تعزیه چترود کرمان
سه شنبه، 18 تير ماه
· مسابقه تعزیه خوانی کرمان
شنبه، 1 تير ماه
· پنجمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان
دوشنبه، 20 خرداد ماه
· اهداء کتاب شبیه نامه به مقام معظم رهبری
يكشنبه، 5 خرداد ماه
· اجرای مجلس تعزیه شهادت امام علی (ع)
چهارشنبه، 11 ارديبهشت ماه
· سومین سوگواره تعزیه «ماه در محاق»
· اجرای تعزیه در اسماعیل آباد جوپار
·
جمعه، 17 اسفند ماه
·
پنجشنبه، 25 بهمن ماه
· چهارمین مجمع عمومی انجمن تعزیه کرمان
شنبه، 20 بهمن ماه
· پایان کار دومین سوگواره تعزیه شهرستان کرمان
سه شنبه، 16 بهمن ماه
· اجرای سه مجلس تعزیه در کرمان
پنجشنبه، 11 بهمن ماه
·
· برنامه اجرائی دومین سوگواره تعزیه کرمان
چهارشنبه، 10 بهمن ماه
· پایان کار بیست و دومین سوگواره تعزیه استان
· افتتاح شعبه انجمن تعزیه ایرانیان در کرمان
پنجشنبه، 4 بهمن ماه
· برنامه اجرایی سوگواره بیست و دوم
جمعه، 28 دي ماه
· 10 مجلس تعزیه در سوگواره کرمان اجرا می شود
چهارشنبه، 26 دي ماه
·
سه شنبه، 25 دي ماه
· معرفی دبیر سوگواره تعزیه استان کرمان

مطالب قدیمی تر

مقالات

· آسیب شناسی تعزیه
· یادداشتی بر موسیقی تعزیه/سدعظیم موسوی
· تعزيه و شبيه خواني
· سوگ سیاوش/یدالله آقاعباسی
· هاشم فیاض...
· تعزیه، ‌نمایش‌ كامل ‌‌ایرانی/دكتر اردشیر صالح‌پور
· تعزیه و تاریخچه آن نزد خاورشناسان/ داوود حاتمی
· در آمدي بر تعزيه و تعزيه خواني/اسماعیل مجللی
· تعزيه و شبيه خوانى /جواد محدثى
· نوشتاری در باب تعزیه /دکتر عبدالحسین زرّین کوب
· تعزیه هنری نمایشی، بیانگر واقعه جانگداز کربلا
· تاريخ معماري حرم امام حسين (ع) /اسماعیل مجللی
· تعزيه/کیوان پهلوان
· نگاهي به عاشورا پژوهي در غرب/عبدالحسين حاجى ابوالحسنى و محمد نورى
· تعزیه و تئاتر/اسماعیل مجللی
· تعزيه خوان ها ، راويان موسيقي آوازي/محمدجواد بشارتی
· نگاهي به تعزيه و آسيب شناسي آن در ايران امروز /کیوان پهلوان
· تعزیه و سینما/اسماعیل مجللی
· پیدایش موسیقی در تعزیه
· اصطلاحات رایج در تعزیه
· متادرام در تعزیه/فرید میرشکار
· تعزیتی بر مجالس شبیه خوانی/هومن نجفیان
· تاثیر امام رضا بر فرهنگ و هنر ایرانی /اسماعیل مجللی
· کند و کاوی در هنر شبیه خوانی/علی اکبر خلعتبری/هوشنگ سامانی
· مقایسه بخش هایی از نسخه های تعزیه حر در اراک و یالرود نور/علی اکبر خلعتبری
· بازی در بازی
· نگاهي به مصرع خواني )پرسش و پاسخ( در هنر شبيه خواني
· مردم شناسی مراسم شبیه خوانی ( تعزیه )/مسعود گنجعلیخان حاکمی
· تعزیه کرمان
· هنر عشق /وحید کیارسی
· تعزیه؛ جلوه‌ی ناب هنر آئینی/وحید کیاسری
· جستاری بر میراث نیاکا‌ن‌مان /سیاوش قائدی
· تضاد و تقابل در لباس تعزیه
· در آمدی بر تعزیه و تعزیه خوانی

عضويت سريع

شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
گذرواژه:
تايپ مجدد:
 

سفارش تبليغات

ورود:
رمز عبور:
 

کاربران برتر

MemberPoints
1: asad153528
2: Fatemeh83820
3: sss20605
4: ahmadi11457
5: salari9106
6: erfan782
7: iranmenesh746
8: jopar701
9: farahbakhsh650
10: habib650
Learn more
Top 50 Users

پیام اهل خانه

ارشيو پيغام کوتاه   

 

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما

محل تبلیغات شما